آپورا

 تیم آپورا در حال بروز رسانی محتوای آموزشیست از این که با ما در مسیر همراه می شوید خرسندیمآپورا کلمه ای کردی به معنی دورهم جمع شدن است و مفهوم آن به تعدادی انسان اطلاق می شود که در مکانی برای مشورت جمع می شوند. “شبکه توسعه مهارت های شخصی و کسب و کار آپورا” با وام گرفتن از این مفهوم در در پی این هدف است که مهارت های شخصی و سیستمی را در وجود کاربرانش گرد آورده تا بتوانند در بزنگاه اقدام و عمل بهترین نتیجه را کسب نمایند.سه گانه موفقیت در آپورا

گام اول توسعه فردی

با مطالعه رفتارها و مهارت های اخلاقی در کارآفرینان می توان به این نتیجه رسید که موفقیت بدون توسعه شخصی امری محال است و کسانی می توانند موفقیت را در آغوش بگیرند که برای توسعه ی مهارت های شخصی خود زمانی را اختصاص دهند.

 

گام دوم توسعه کسب و کار

شرکت های مدرن امروزی دیگر نمی توانند در شرایطی اداره شوند که تنها چند نفر در سمتی وظیفه فکر کردن را داشته باشند و دیگران تنها عمل به دستورات را دنبال کنند ما نیاز داریم بتوانیم مهارت توسعه نیروی انسانی را یاد گرفته و با صنعت علمی تر آشنا شویم.

 

گام سوم آغاز ماجرا...

در گام های اول و دوم ما به صورت عمومی با مفاهیم و مهارت هایی آشنا می شویم در آغاز ماجرا صنایع را تخصصی تر دنبال کرده و از آگاهان و متخصصان حوزه های مختلف برای بهبود روند آموزشی استفاده می کنیم و بروز ترین دستاورد ها را به کاربران ارائه می نماییم

 

 

http://apora.ir/

 

آپورا
طراحی
آپورا
239 0
وب سایت های مرتبط