گروه تحقیقاتی ادریس ناصری

گروه تحقیقاتی ادریس ناصری 

گروه تحقیقاتی ادریس ناصری در زمینه روانشناسی ثروت و موفقیت فعالیت میکند و در حال تولید محتوا در زمینه روانشناسی ثروت و موفقیت است .

تا به امروز کتاب راز خلق ثروت من 

و کتاب راز و رمزهای ناگفته فکر من 

و پکیج های روانشناسی خلق ثروت 1 و روانشناسی خلق ثروت 2 رو تولید کرده اند . 

سایت گروه تحقیقاتی ادریس ناصری به آدرس :  edrisnaseri.com  

گروه تحقیقاتی ادریس ناصری
شخصی
گروه تحقیقاتی ادریس ناصری
553 1500